Oplossingsgerichte therapie

De situatie zoals de cliënt zich wenst is het uitgangspunt van oplossingsgerichte therapie. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen, die gezet kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Het gaat in de gesprekken om mogelijkheden en niet om tekortkomingen of problemen. Dit is vaak plezierig. De methode is resultaatgericht en kortdurend.

Psychologenpraktijk De Groof biedt geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd direct contact op te nemen met je huisarts, en buiten kantooruren met de huisartsenpost (als je in Utrecht woont kan dat via 088-130 96 70).