Wachttijd

De huidige wachttijd is 6-8 weken voor de intake. Na de intake is er geen wachttijd voor de behandeling. De actuele wachttijd wordt tweewekelijks bijgewerkt.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Bij afwezigheid en eventuele waarneming van de behandelaar, in verband met vakantie of ziekte, wordt de cliënt geïnformeerd.