De psycholoog

Drs. Mechtild de Groof

GZ-psycholoog – BIG 69928734325 – praktijkhouder

Drs. Mechtild de Groof is gezondheidszorg psycholoog BIG en registerpsycholoog NIP. Zij is in 2021 gestart met haar eigen praktijk. Na een aantal jaren voornamelijk gericht te zijn geweest op het gebied van arbeid en gezondheid en psychosomatiek, is zij sindsdien werkzaam in de psychologische zorg, de huidige Gegeneraliseerde Basis GGZ.

Zij is in staat om een breed scala van klachten en problemen te behandelen vanuit verschillende invalshoeken. Samen wordt in kaart gebracht wat er speelt en wat nodig is om de klachten te verminderen. De aard van de therapie hangt af van wat nodig en wenselijk is om weer prettig te kunnen functioneren.

Het kwaliteitsstatuut van Mechtild de Groof kunt u hier lezen:

Link naar Kwaliteitsstatuut (nog niet gereed).