Samenwerking

1nP

Wij werken samen met 1nP. Dit is een landelijk netwerk van zorgprofessionals in de GGZ. 1nP heeft contracten met zorgverzekeraars, zodat de behandeling wordt vergoed. Je spreekt daarbij wel je eigen risico aan. 1nP regelt de declaraties, beveiligde email en e-health. Als cliënt meld je je aan bij 1nP. Voor de stappen die in het aanmeldproces gezet moeten worden is een checklist beschikbaar, die je ontvangt na het eerste contact met ons.