De invloed van denken en van gedrag op het gevoelsleven staat bij deze vorm van therapie centraal. Uitgangspunt is dat negatieve gevoelens en gedragingen worden veroorzaakt of in stand gehouden door gedachten en overtuigingen. Nagegaan wordt of de denkpatronen die leiden tot angst, neerslachtigheid of boosheid aangepast kunnen worden naar meer realistische of relativerende gedachten. Het doel is dat een ander, positiever of rustiger gevoel ontstaat, waardoor andere mogelijkheden ontstaan om te reageren op een situatie.

Psychologenpraktijk De Groof biedt geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd direct contact op te nemen met je huisarts, en buiten kantooruren met de huisartsenpost (als je in Utrecht woont kan dat via 088-130 96 70).